Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 465 ze dne 10. 3. 2015 byl schválen Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016–2021.

Tento Grantový systém vychází ze stávajícího, ale zohledňuje nové okolnosti vyplývající z Nařízení Evropské komise (EU) č. 651/2014, a bude z něj vycházet grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2016 a v dalších letech.

Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 465 ze dne 10. 3. 2015 (.doc)