Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2014 přesahující 200 000 Kč a víceleté granty na léta 2015-2018.

Usnesení ZHMP č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014 (ZDE)

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014 (ZDE) - jednoleté granty nad 200 000 Kč

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014 - jednoleté granty nad 200 000 Kč v režimu DE MINIMIS

Příloha č. 3 k usnesení ZHMP č. 34/6 zde dne 23. ledna 2014 - víceleté granty na léta 2015-2018