Vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění (ZDE)

Zásady pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací -
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2014

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 307 ze dne 5.3.2013 (ZDE)