Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014 víceleté granty na léta 2015 - 2018.