Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. ledna 2014 svým usnesením č. 53 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury
a umění na rok 2014 v režimu DE MINIMIS.

Usnesení č. 53 ze dne 14. 1. 2014 (ZDE)

Příloha č.2 k usnesení RHMP č. 53 ze dne 14. 1. 2014 (ZDE)