Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 53 ze dne 14. ledna 2014 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury
a umění na rok 2014 nepřesahující 200 000 Kč.

Ostatní jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2014 nad 200 000 Kč a víceleté granty
na léta 2015 – 2018 bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání 23. ledna 2014.

Usnesení č. 53 ze dne 14. 1. 2014 (ZDE)

Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 53 ze dne 14. 1. 2014 (ZDE)