Odvolání proti usnesení Rady HMP č. 53 ze dne 14. ledna 2014 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014.

V souladu se Zásadami pro poskytování jednoletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2014, schválených usnesením Rady HMP č. 307 ze dne 15. 3. 2014, posoudil člen Rady HMP pro oblast kultury, náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Václav Novotný, oprávněnost odvolání a návrh řešení těchto odvolání předložil dne 5. března 2014 k projednání ve Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, dále jen „Výboru pro kulturu". Výbor pro kulturu souhlasil s předložením jeho návrhu na řešení odvolání k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP.

U neudělených grantů Výbor pro kulturu také souhlasil s předložením návrhu zamítnout odvolání k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP s tím, že respektuje bodové hodnocení Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, kdy není možné přiznání jakékoliv výše grantu těm subjektům, které nedosáhly stanovené hranice 65 bodů společné pro všechny obory.

 

Návrh řešení všech odvolání byl schválen usnesením Rady HMP č. 550 ze dne 25. 3. 2014 (ZDE) a usnesením Zastupitelstva HMP č. 37/9 ze dne 27. 3. 2014 (ZDE)

 

Všechna odvolání byla jako přílohy k usnesení rozdělena do těchto tří skupin:

- odvolání k uděleným jednoletým grantům na rok 2014 s výslednou částkou do 200.000 Kč

  • Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 550 ze dne 25.3.2014 (ZDE)

- odvolání k neuděleným grantům

  • Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 550 ze dne 25.3.2014 (ZDE)

- odvolání k uděleným jednoletým grantům na rok 2014 s výslednou částkou nad 200.000 Kč

  • Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/9 ze dne 27.3.2014 (ZDE)