Formuláře pro vyúčtování grantu v oblasti kultury a umění pro rok 2014:

 • Vyúčtování jednoletý grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění do 200.000 Kč - formulář ke stažení zde
 • Vyúčtování jednoletý grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění nad 200.000 Kč - formulář ke stažení zde
 • Vyúčtování víceletý grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2014 - 2017 - formulář ke stažení zde

Výběr formuláře vyúčtování grantu hl. m. Prahy je určen přílohou smlouvy o poskytnutí předmětného grantu.

 


 

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 307 ze dne 5.3.2013 granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014.

Vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění pro rok 2014 (ZDE)

V letošním roce dochází k významné změně ve způsobu podávání žádostí o grant v oblasti kultury a umění pro rok 2014.

Nově žadatel vyplní žádost elektronicky na předepsaném formuláři, který je rozdělen do tří částí:

 • A) Obecnou část,
 • B) Specifikou část – projekt a povinné přílohy,
 • C) Čestné prohlášení.

Tento formulář žadatel uloží na CD pod NÁZVEM PROJEKTU, vytiskne jej a tuto tištěnou verzi s podepsaným čestným prohlášením a přiloženými povinnými přílohami podá na MHMP.

Žádost je tedy podávána v jednom tištěném vyhotovení s povinnými přílohami a elektronicky na CD, kde je formulář uložen pod názvem projektu (Název projektu.zfo).

Pro každý projekt podává žadatel novou žádost.


Formulář žádosti:

Ke stažení – povinné přílohy:


Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

 1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler

 2. stáhněte si a uložte formulář žádosti
 3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
 4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
 5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
 6. soubor zfo uložte na CD pod NÁZVEM PROJEKTU (Název projektu.zfo)
 7. otevřete soubor uložený na CD a žádost vytiskněte (tlačítko „Vytisknout žádost pro potřebu podání“ na konci formuláře), k žádosti přiložte povinné přílohy v tištěné podobě