FORMULÁŘE VYÚČTOVÁNÍ JEDNOLETÝCH GRANTŮ 2012 (dle příloh ke grantové smlouvě)


Celkové vyúčtování na činnost / projekt

Vyúčtování na celoroční činnost / projekt

Výkonové ukazatele plnění za rok 2012


FORMULÁŘE VYÚČTOVÁNÍ VÍCELETÝCH GRANTŮ 2012 (dle příloh ke grantové smlouvě)

Celkové vyúčtování - víceletý grant

Výkonové ukazatele plnění - víceletý grant