Zastupitelstvem HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2011 nad 200.000 Kč