Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrhy na udělení víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění schválilo usnesením č. 32/61 ve čtvrtek 17. prosince 2009.