Rada hl. m. Prahy návrhy na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění do 200.000 Kč schválila usnesením č. 47 v úterý 26. ledna 2010.

Návrhy na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění nad 200.000 Kč bude Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednávat ve čtvrtek 28. ledna 2010.

Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 do 200.000 Kč (.doc)