Žadatel Název projektu Schváleno ZHMP
(r. 2010 - 2013)
Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha Bohemia Balet 400 000 Kč
400 000 Kč
0
0
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových Výstavní program Musea Kampa v letech 2010-2013 800 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Dvouletá výstavní činnost v objektu HMP, 2010 - 2011 800 000 Kč
800 000 Kč
MEET FACTORY, o. p. s. MeetFactory 2010 - 2013 5 500 000 Kč
5 500 000 Kč
0
0
Gaspar, s.r.o. Divadlo v Celetné 2010 - 2013 2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
A studio Rubín, o.p.s. Divadlo Rubín 2010 - 2013 1 200 000 Kč
1 300 000 Kč
0
0
Divadlo Semafor o.p.s. Divadelní a umělecká činnost divadla Semafor 7 500 000 Kč
7 500 000 Kč
0
0
Pražské komorní divadlo s.r.o. Podnájem a umělecký provoz Divadla Komedie v letech
2010 - 2013
14 500 000 Kč
14 500 000 Kč
15 000 000 Kč
15 500 000 Kč
Činoherní klub, o.p.s Kontinuální kulturní a umělecká činnost Činoherního klubu 2011-2014 0
17 500 000 Kč
17 900 000 Kč
18 300 000 Kč
Dejvické divadlo, o.p.s. Celoroční činnost Dejvického divadla 2010 - 2013 9 000 000 Kč
9 500 000 Kč
10 000 000 Kč
13 000 000 Kč
Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. Podpora kontinuální činnosti Divadla Na Fidlovačce
2010 - 2013
9 500 000 Kč
9 500 000 Kč
9 500 000 Kč
9 500 000 Kč
Kašpar, občanské sdružení Kašpar 2010-2013 4 100 000 Kč
4 100 000 Kč
4 100 000 Kč
4 100 000 Kč
Občanské sdružení Letí Centrum současné dramatiky 2010 - 2013 800 000 Kč
800 000 Kč
 0
0
Viola o. p. s. Kontinuální umělecká činnost Divadla Viola 2010 - 2013 1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o. Rock Café-multikulturní 6 800 000 Kč
7 300 000 Kč
8 000 000 Kč
8 000 000 Kč
Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost Činnost Pražské komorní filharmonie, o.p.s.
v letech 2010 - 2013
8 000 000 Kč
8 500 000 Kč
9 000 000 Kč
9 500 000 Kč
Dětská opera Praha Kontinuální činnost Dětské opery Praha 500 000 Kč
500 000 Kč
0
0
"Struny podzimu" Mezinárodní hudební festival Struny podzimu 1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o. Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby,
11. - 14. ročník
850 000 Kč
850 000 Kč
850 000 Kč
850 000 Kč
Komorní orchestr Berg Orchestr BERG: sezony 2010 - 2013 500 000 Kč
500 000 Kč
550 000 Kč
550 000 Kč
Kühnův dětský sbor o.p.s. Podpora kontinuální kulturní umělecké činnosti Kühnova dětskeho sboru v letech 2010 - 2013 500 000 Kč
550 000 Kč
750 000 Kč
600 000 Kč
DOT 504 o.s. DOT504 Dance Company 1 100 000 Kč
1 100 000 Kč
1 100 000 Kč
MOTUS MOTUS v divadle Alfred ve dvoře 2010 - 2013 4 200 000 Kč
4 200 000 Kč
4 200 000 Kč
4 200 000 Kč
Společnost pro taneční a múzickou výchovu Divadlo Duncan Centre 550 000 Kč
550 000 Kč
Tanec Praha, o. s. Divadlo Ponec 2010 - 2013 5 500 000 Kč
5 500 000 Kč
5 700 000 Kč
5 700 000 Kč
Tanec Praha, o. s. Tanec Praha 2010 - 2013 2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Kontinuální činnost CSU Praha, o.p.s.

875 000 Kč

995 000 Kč

995 000 Kč

995 000 Kč

Libri prohibiti Kontinuální činnost knihovny a čítárny LIBRI PROHIBITI 1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
0
0
ARGO spol. s r. o. Nakladatelská činnost ARGO spol. s r. o. v oboru historie
v letech 2010 - 2013
500 000 Kč
500 000 Kč
0
0
ART FRAME Palác Akropolis, s.r.o. Palác Akropolis 2010 - 2013 15 500 000 Kč
16 000 000 Kč
16 500 000 Kč
17 000 000 Kč
DEAI (SETKÁNÍ), o.s. Experimentální prostor Roxy//NoD 2010-2013 10 500 000 Kč
11 000 000 Kč
12 000 000 Kč
12 000 000 Kč
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit Kaštan-scéna Unijazzu 900 000 Kč
900 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
Centre for Central European Architecture CCEA OPEN SPACE 800 000 Kč
800 000 Kč
0
0
DEAI (SETKÁNÍ), o.s. Komunikační prostor Školská 28/2010 - 2013 1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč