FORMULÁŘE VYÚČTOVÁNÍ JEDNOLETÝCH GRANTŮ 2010 (dle příloh ke grantové smlouvě)


Celkové vyúčtování na činnost / projekt

Vyúčtování na celoroční činnost / projekt

Výkonové ukazatele plnění za rok 2010

Formulář pro registraci nestátní neziskové organizace (občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby)FORMULÁŘE VYÚČTOVÁNÍ VÍCELETÝCH GRANTŮ 2010 (dle příloh ke grantové smlouvě)


Celkové vyúčtování - čtyřletý grant

Výkonové ukazatele plnění - čtyřletý grant

Vyúčtování víceletého grantu - náklady (scénické umění)

Vyúčtování víceletého grantu - příjmy (scénické umění)

Celkové vyúčtování - dvouletý grant

Výkonové ukazatele plnění - dvouletý grant

Formulář pro registraci nestátní neziskové organizace (občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby)