Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2009