Přehled vázanosti finančních prostředků víceletými granty dle oborů v roce 2020

Historie grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2004 - 2019

Granty KUL dle oborů za rok 2013 - 2019

Granty KUL nad 500 000 Euro pro systém "Transparency Award Module" (systém "TAM")