Jiří Sozanský - Památník obětem komunismu Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu Jiří Sozanský – Památník obětem komunismuJiří Sozanský – Památník obětem komunismu   Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu

 Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu    Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu    Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu    Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu

 

Jiří Sozanský – Památník obětem komunismu

Věznice ve Valdicích, umístěná v původním barokním klášteře, slouží svému účelu už 149 let. Od 50. let do roku 1989 prošla jejími zdmi také řada politických vězňů . Bylo mezi nimi  mnoho kněží, ale byli zde vězněni i intelektuálové a básníci např. Jan Zahradníček či  Martin Jirous. Na věčnou připomínku jejich statečnosti vytvořil  v roce 1990 akademický sochař Jiří Sozanský na uzavřeném vězeňském dvoře  PAMÁTNÍK OBĚTEM KOMUNISMU.
Absurdní spojení historické památky a jejího funkčního znásilnění otevřelo cestu k existencionální instalaci, která lapidárním způsobem personifikuje zoufalou rezistenci přežití. Expresivní památník tvoří několikero sousoší torz lidských figur propojených s betonovými bloky. Ty často visí nad fragmenty těl, a tak symbolizují útisk jedince, který je drcen silou, jíž se nemůže bránit. Dílo autor daroval Útvaru Sboru nápravné výchovy ČR-Valdice.