Vyjádření ředitele MHF Pražský podzim PhDr. Pavla Špirocha, CSc. k mediálním prohlášením Staatskapelle Dresden

 

Pražský podzim - logo

První kontakt Mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim s klavíristkou Hélène Grimaud nastal v září roku 1999, kdy měla podepsanou platnou a půl roku před festivalem vydanou smlouvu na provedení klavírního koncertu R. Schumanna. Dva dny před koncertem oznámila, že nebude hrát Schumannův koncert, ale 1. klavírní koncert L. van Beethovena s odůvodněním, že si musí koncepci Schumannova koncertu znovu rozmyslet. Po dlouhém jednání zprostředkující agentury Sarfati z Paříže a dirigenta Johna Nelsona vyplynulo najevo, že nejde o novou koncepci Schumannova koncertu, ale o křest nové nahrávky Beethovenova koncertu, na nějž byli pozváni novináři a zástupci nahrávacích společností. Pražský podzim byl tehdy postaven před situaci buď se nechat vydírat nebo koncert zrušit. Tento fakt vědělo i vedení Staatskapelle Dresden již před rokem a znalo i naše obavy, že se problémy mohou opakovat. Zaručilo se, že nebudou. Hélène Grimaud byla posléze MHF Pražský podzim pokutována částkou 2 000 DM.

Dne 15.9.2007 v 18:30, tedy hodinu před koncertem, se Hélène Grimaud začala domáhat značných technických úprav na klavíru Steinway. Žádala upilovat táhlo středního pedálu a namazat kladívka střední polohy voskem. Pražský podzim naštěstí zajistil již předem přítomnost ladiče i autorizovaného technika firmou Steinway. Oba dva, i generální ředitel České filharmonie prof. Václav Riedlbauch podobné úpravy striktně odmítli nejenom z technického i faktického a časového hlediska, ale také vzhledem k obsahu smlouvy s firmou Steinway. Česká filharmonie dokonce nabídla jiný klavír, který poskytuje jenom k sólovým recitálům. Také tento nástroj Hélène Grimaud odmítla. V této situaci Hélène Grimaud zrušila své vystoupení. Pražský podzim stále před rozhodnutím, zda-li posluchačům předvést pouhou polovinu programu nebo koncert zcela zrušit. Vzhledem k tomu, že uvést pouhou polovinu programu, by zcela zákonitě mohlo vést k požadavku publika navracet polovinu vstupného, což by bylo prakticky i účetně neproveditelné, rozhodlo vedení Pražského podzimu koncert zcela zrušit a vracet celé vstupné.

Tímto faktem vznikla MHF Pražský podzim vysoká finanční ztráta na ubytování orchestru, pronájem sálu, na tisk programů a na dopravu. Tuto ztrátu bude Pražský podzim na Staatskapelle Dresden uplatňovat, neboť orchestr nesplnil své smluvní závazky a navíc rozpoutal nechutnou mediální kampaň plnou nepravd.

Za 17 let existence Mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim vystoupilo v Dvořákově síni Rudolfina více než 40 klavíristů světových jmen, kteří hráli na inkriminovaný nástroj, a to bez jediného problému!

 

Vyjádření prof. Václava Riedelbaucha, generálního ředitele České filharmonie k 17.9. 2007:

„Klavíristce Hélène Grimaud jsme dali k dispozici naše dva nejlepší nástroje od firmy Steinway, které se řadí ke světové špičce. Oba dva se nacházejí v perfektním stavu a hrají na ně všichni významní klavíristé, kteří vystupují v Rudolfinu."