Bližší informace ke koncertu naleznete zde. Břevnovská hudební setkání jsou podpořena grantem hl. m. Prahy.