Program projektu Mladí Ladí Jazz 2017 a informace k projektu Student Fest najdete zde.