Bližší informace k festivalu naleznete zde. Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.