U příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se hlavní město Praha rozhodlo podpořit projekty, které toto jubileum a jeho význam pro rozvoj svobody a demokracie připomenou. Je možné žádat o finanční podporu projektů připomínajících tuto událost formou individuální účelové dotace, a to v období od 15. 2 do 15. 4. 2019 (více na webu  kultura.praha.eu/individuální účelová dotace). Hodnocení žádosti zohlední dramaturgický záměr a kvalitu projektu. V té souvislosti chceme rovněž upozornit, že v roce 2019 si kromě listopadového výročí připomínáme i 20 let od vstupu České republiky do NATO a 15 let od vstupu ČR do Evropské unie.