Bližší informace k festivalu naleznete zde. Projekt Contempuls je podpořen grantem hl. m. Prahy.