Bližší informace ke kulturní akci naleznete zde. Projekt podpořen grantem hl. m. Prahy.