Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2017 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2018–2021, včetně vzorů smluv.

Příloha ZHMP č. 1 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - jednoleté granty nad 200.000 Kč

Příloha ZHMP č. 2 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - de minimis

Příloha ZHMP č. 3 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - investiční

Příloha ZHMP č. 4 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - vzorová smlouva

Příloha ZHMP č. 5 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - víceleté granty 2018-2021

Příloha ZHMP č. 6 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - víceleté granty 2018-2021 - de minimis

Příloha ZHMP č. 7 k usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017 - víceleté granty 2018-2021 - vzorová smlouva

Usnesení ZHMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017