14. mezinárodní hudební festival

Letní slavnosti staré hudby

Motiv 2013.jpg

14. července – 6. srpna 2013

 

ROMA AETERNA

 

www.letnislavnosti.cz

 

Čtvrtek 18. 7. 2013, 19.30

Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Theatrum sacrum

Římská oratoria a jejich odlesk za Alpami

(M. Marazzoli, G. Carissimi, J. C. Kerll)

CANTUS CÖLLN (Německo) – vokálně-instrumentální soubor

Magdalene Harer, Mechthild Bach, Julia Kirchner – soprán

Alexander Schneider – alt

Hans Jörg Mammel – tenor

Markus Flaig – bas

Konrad Junghänel – umělecký vedoucí

Čtrnácté Letní slavnosti staré hudby zahájí s patřičným leskem ve Španělském sále Pražského hradu. Vystoupí německý ansámbl vokálních sólistů, světově proslulý Cantus Cölln, který je jednou z hlavních hvězd tohoto ročníku. V programu s názvem Theatrum sacrum představí římská oratoria a kantáty z doby rozkvětu žánru ve 2. polovině 17. století, v dílech barokních mistrů Marca Marazzoliho, Giacoma Carissimiho a jejich mnichovského následovníka Johanna Caspara Kerlla.

 

Úterý 23. 7. 2013, 20.00

Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Cappella Sistina

Slavná díla renesančních mistrů pro Sixtinskou kapli

(G. Pierluigi da Palestrina,Missa Papae Marcelli; G. Allegri, Miserere; C. de Morales; F. Anerio)

CAPPELLA MARIANA (Česká republika) – vokální soubor

Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Druhý festivalový večer bude prostoupen geniem loci vatikánské Sixtinské kaple, která bývala významným centrem hudebního dění. Kostel sv. Salvátora vprostřed kláštera sv. Anežky České zažije magickou přeměnu v Cappellu Sistinu, již pod vedením Vojtěcha Semeráda zprostředkuje vokální ansámbl Cappella Mariana. Ta skrze svou znějící kontemplaci připomene renesanční mistry Felice Aneria, Jeana Moutona či Cristóbala de Morales, jenž se při zpěvu nechával inspirovat tehdy právě vznikajícími nástěnnými malbami Michelangela. Zazní také slavná Missa Papae Marcelli G. B. Pierluigiho da Palestrina a strhující Miserere mei, Deus Gregoria Allegriho.

Čtvrtek 25. 7. 2013, 20.00

Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Spinato intorno al cor

Fascinující hudba trecenta

(Antonio Zacara da Teramo)

CURRENTES (Norsko) – vokálně-instrumentální soubor

Jostein Gundersen – umělecký vedoucí

25. července si Novoměstská radnice vzpomene na hudbu, jaká se hrála v době jejího vzniku. Proslulý norský flétnista Jostein Gundersen s ansámblem Currentes totiž její dávné zdi rozezvučí ballatami, chansony a madrigaly v programu s mystickým názvem Spinato intorno al cor. Sofistikovaná a zároveň uhrančivá hudba bude z pera italského zpěváka a skladatele doby trecenta Antonia Zacara da Teramo (cca 1365–1416), současníka Karla IV.

 

 

Pondělí 29. 7. 2013, 20.00

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

El tambor del mundo

Siesta u Zlatého milníku

(G. G. Kapsberger, G. Frescobaldi, S. Landi, G. Sanz)

Carlos Mena ­– kontratenor

EUSKALBAROQUENSEMBLE(Španělsko)

Enrike Solinís – umělecký vedoucí

Strhující hudební zážitek slibuje koncert fenomenálních Španělů – pěvce Carlose Meny a teorbisty a kytaristy Enrika Soliníse se souborem Euskalbaroquensemble. Ti skrze mistry raného baroka, Giovanniho Girolama Kapsbergera, Domenica Mazzocchiho, Giovanniho Felicese Sancese a dalších, přenesou do barokní zahrady Zámku Troja pověstný Zlatý milník (Milliarium aureum), který za dnů císaře Augusta stával na Foru Romanu a ohlašoval, že všechny cesty vedou do Říma. I ty hudební… Pražská Troja se tak, byť na jediný večer, stane pomyslným pupkem světa (El tambor del mundo).

 


Středa 31. 7. 2013, 20.00

Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

Roma Lusitana – Lisbona Romana

Římská sonáta po portugalsku

(P. L. Nogueira, J. A. C. de Seixas, P. P. Capellini, D. Scarlatti, A. Corelli)

LUDOVICE ENSEMBLE (Portugalsko)

Fernando Miguel Jalôto– umělecký vedoucí

 

Nejen do Říma, ale také z Říma vedou všechny cesty! Poslední červencový večer sleduje slavného Domenica Scarlattiho, jak míří z Říma do Lisabonu, kde se setká s nejnadanějším a nejoddanějším ze svých žáků, místním hudebníkem José Antóniem Carlosem de Seixas. Komorní díla těchto dvou mistrů zazní v podání bravurního portugalského Ludovice ensemble a ve společnosti dalších jižanů, skladatelů Pietra Paola Capelliniho, Carla Ambrogia Lonatiho či Pedra Lopese Nogueiry. Za zvuku vzájemného mísení vlivů – Roma Lusitana / Lisbona Romana – se v Břevnovském klášteře bude nalévat i portské…

 

Pátek 2. 7. 2013, 19.30

Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1

Arcangelo della Musica

Revoluce v instrumentální hudbě podle Arcangela Corelliho 

(A. Corelli, D. Scarlatti, G. F. Händel, G. Bononcini, F. Couperin)

CECILIA CON AMICI (Holandsko)

Cecilia Bernardini – housle, umělecká vedoucí

2. srpna se v Rudolfově galerii na Pražském hradě za asistence svaté Cecílie, patronky hudby, rozšíří řady archandělů. Vedle Michaela, Rafaela a Gabriela symbolicky přibude letošní jubilant Arcangelo Corelli (1653–1713). Kvartet hráčů, mimo jiné členů světoznámé Netherlands Bach Society v čele s houslistkou Cecilií Bernardini, představí vedle Corelliho instrumentálních skvostů také tvorbu jeho souputníků, kteří v pěstování triových sonát nebyli o nic menšími mistry: Lelia Colisty, Georga Friedricha Händela a Giovanni Bononciniho.

 

 

 

Úterý 6. 8. 2013, 19.30

Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Římská slavnost

Velkolepý koncert v kardinálském paláci

(A. Corelli, G. F. Händel – concerti grossi; A. Scarlatti, A. Vivaldi, G. F. Händel – árie)

Claire Lefilliâtre – soprán

orchestr:

ARTE DEI SUONATORI (Polsko)

Aureliusz Goliński – housle, umělecký vedoucí

& COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)

Lenka Torgersen – koncertní mistr

Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Sláva barokního Říma je spjatá s pompou kardinálských paláců. Sídla těchto uměnímilovných mecenášů se v řadě případů stala také dějištěm klíčových událostí hudební historie. Kardinál Benedetto Pamhilj, jenž strávil mládí ve slavném Palazzo Doria Pamphilj (dnes jedné z  římských galerií, proslulé díly Caravaggia, Tiziana, Velasqueze a dalších), je například autorem libret ke kantátám a oratoriím Alessandra Scarlattiho a G. F. Händela. Carlo Colonna zase zaměstnával Giovanni Bononciniho, jednoho z nedoceněných barokních géniů, a rodák z Benátek Pietro Ottoboni – kardinál, básník, libretista a horlivý sběratel partitur v jedné osobě – poskytl ve svém paláci útočiště produkcím barokní opery, která byla v Římě na počátku 18. století zakázána. Opulentní hudební hostiny v Ottobiniho honosném Palazzo della Cancelleria (opulentní do té míry, že jej na sklonku života přivedly k bankrotu), jsou východiskem Římské slavnosti, která uzavírá program Letních slavností staré hudby. V kardinálově rezidenci se u jednoho notového pultu sešli například Antonio Vivaldi a Arcangelo Corelli, častými hosty zde byli Händel, Scarlatti i Bononcini. 6. srpna ve Španělském sále spojí zvuk barokní orchestry Arte dei Suonatori z Polska a pražské Collegium Marianum, aby podpořily zářivý soprán Claire Lefilliâtre a znovu umožnily shledání kardinálových chráněnců.

 

Doprovodná akce

Neděle 14. 7. 2013, od 15.00

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Palazzo in festa

Zahájení festivalu v netradičním, veskrze římském duchu

(Koncerty, hudební dílna, caffè, gelato)

Letošní dramaturgie Letních slavností staré hudby představuje Řím jako živé hudební centrum, místo zrodu či dotváření řady hudebních žánrů a stylů, od oratoria jako duchovní obdoby barokní opery přes světskou kantátu a instrumentální sólovou sonátu až po velkolepé, orchestrální concerto grosso. Atmosféra letní Prahy a překrásné prostředí všech koncertních prostor nepochybně přispějí k jižansky uvolněnému a zároveň slavnostnímu rázu tří festivalových týdnů.

Obojí se prolíná v koncepci doprovodné akce festivalu, tento rok v premiéře. 14. července se prostory staropražského Clam-Gallasova paláce, od malebných nádvoří přes schodiště zdobené Braunovými plastikami po krásný mramorový sál, rozeznějí fanfárami, římskými barokními písněmi, tanci a sonátami. V připravené hudební dílně si zájemci, včetně těch nejmenších posluchačů, budou moci vyzkoušet společné muzicírování a seznámit se s barokními nástroji, chybět nebude ani občerstvení včetně italského caffè a gelato – zkrátka pravé letní  Palazzo in festa ...

 

INFORMACE

 

Collegium Marianum

tel.: 224 229 462, 731 448 346, 731 615 370

e-mail: vstupenky@letnislavnosti.cz

www.letnislavnosti.cz

www.festivalprague.com

 

Festival se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody

a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého.

 

Festival se koná pod záštitou České komise pro UNESCO.

 

Festival je členem European Early Music Network.

 

Pořadatel Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola

Spolupořadatel Nadace Collegium Marianum