Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1095 ze dne 10. 5. 2016

Zásady pro poskytování jednoletých i víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2017

Formulář žádosti - jednoletý grant (.zfo)

Formulář žádosti - víceletý grant (.zfo)

 

Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2017