Všechny zápisy z jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP za rok 2015 i z let minulých naleznete zde.