„Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě“ byl Institutem umění – Divadelním ústavem zpracován na základě objednávky hlavního města Prahy z důvodu potřeby aktualizace analýzy transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hlavním městem Prahou. Aktualizace je nutná vzhledem k vývoji právních předpisů a nově přijatých dokumentům hlavního města Prahy, jež upravují rozvoj kultury v hlavním městě Praze.

Zpracovaný materiál byl Institutem umění – Divadelním ústavem dle smlouvy odevzdán objednavateli. Dokumenty byly hlavním městem Prahou připomínkovány a náměstek primátora pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů Ing. Václav Novotný požádal Institut umění – Divadelní ústav o dopracování materiálu.

Institut umění – Divadelní ústav oslovil ředitele příspěvkových organizací – divadel, aby se k materiálům vyjádřili a požádal je o připomínkování.

 „Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě“ zpracovával expertní tým odborníků, který zhodnotil všechny zaslané připomínky a materiál upravil. Ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu Mgr. Pavla Petrová v dopise zaslaném náměstku primátora Ing. Václavu Novotnému sdělila, že některým z  připomínek expertní tým vyhověl a některé nezapracoval na základě svého rozdílného stanoviska.

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  bude materiál projednávat na svém zasedání dne 4.9. 2013. Na základě doporučení z jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  bude materiál „Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě“ s příslušnými závěry předložen Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

 

„Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě" ze dne 28.6. 2013:

Další dokumenty:

  • Připomínky k materiálu zaslané ředitelce Institutu umění – Divadelního ústavu Mgr. Pavle Petrové náměstkem primátora pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů Ing. Václavem Novotným - ZDE
  • Odpověď ředitelky Institutu umění – Divadelního ústavu Mgr. Pavly Petrové na zaslané připomínky - ZDE
  •