Finanční prostředky určené na individuální účelové dotace v oblasti kultury na rok 2019 byly vyčerrpány. Žádosti o individuální účelové dotace již Odbor kultury a cestovního ruchu nepřijímá.