Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu Magistrátu hl.m.Prahy v souladu se Zásadami bezplatného využití výstavních prostor ve Staroměstské radnici v Praze zveřejňuje výzvu k oživení výstavního programu v roce 2014, a to počínaje 1. 9. tohoto roku. Obrací se na odbornou veřejnost s nabídkou možného uspořádání výstav v radničních prostorách Křížové chodby a Rytířského sálu. Žádosti přijímá odbor kultury odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP do 15. 5. 2014. Náměty posoudí Výbor pro kulturu, památkovou péči, zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP na svém červnovém zasedání dne 4. 6. 2014. Následně budou předloženy ke schválení Radou HMP a výsledky zveřejněny na webových stránkách Magistrátu hl.m.Prahy.

Formulář žádosti o poskytnutí výstavních prostor ve Staroměstské radnici

Zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici