Usnesení RHMP č. 2334 ze dne 29. 9. 2015 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy

Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 2334 ze dne 29. 9. 2015 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Souhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Muzeum hlavního města Prahy   - zde

Ing. Vladimír Rösel
Souhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Muzeum hlavního města Prahy   - zde

PhDr. Zuzana Strnadová
Souhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Muzeum hlavního města Prahy   - zde

Ing. Aneta Doušová
Souhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Muzeum hlavního města Prahy   - zde

Mgr. Štefan Kuriščák
Nesouhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Muzeum hlavního města Prahy

Mgr. Tomáš Stařecký
Souhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Muzeum hlavního města Prahy   - zde

 


Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 22. 3. 2016 usnesením číslo 617 potvrdila paní PhDr. Zuzanu Strnadovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy.

Usnesení RHMP č. 617 ze dne 22. 3. 2016 k výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy