usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1216 ze dne 30. 5. 2017

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Městská divadla pražská

 


 

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání ze dne 24. 10. 2017 usnesením č. 2538 jmenovala MgA. Daniela Přibyla do funkce ředitele příspěvkové organizace Městská divadla pražská, s účinností od 1. 1. 2018

usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2538 ze dne 24. 10. 2017