Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2534 ze dne 18.10.2016 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2534 ze dne 18.10.2016

 


RNDr. Tomáš Řehák

Souhlasí se zveřejněním koncepce p. o. Městská knihovna v Praze - zde

 

PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda

Souhlasí se zveřejněním koncepce p. o. Městská knihovna v Praze - zde

 

Ing. Jaromír Jarůšek

Souhlasí se zveřejněním koncepce p. o. Městská knihovna v Praze - zde

 


 

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 14. 2. 2017 usnesením č. 274 potvrdila pana RNDr. Tomáše Řeháka ve funkci ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze.