Usnesení Rady HMP č. 1031 ze dne 3. 5. 2016 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1031 ze dne 3. 5. 2016

 


Mgr. Daniela Šálková

Souhlasí se zveřejněním koncepce rozvoje p. o. Divadlo v Dlouhé - zde

 


 

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1948 potvrdila paní Mgr. Danielu Šálkovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1948 ze dne 16. 8. 2016 k výsledku výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé