Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. března 2015 svým usnesením č. 514 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2015 (zde)

Schválené jednoleté granty HMP KUL do 200.000 Kč

Schválené jednoleté granty HMP KUL do 200.000 Kč V REŽIMU DE MINIMIS