usnesení Rady hl. m. Prahy č. 820 ze dne 6. 5. 2019

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad


JUDr. Bohumír Hlavatý - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Mgr. Karel Koželuh - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Ing. arch. Petr Kučera - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Ing. Vladimír Peringer- souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Ing. František Stádník - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde