Na jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP dne 14. 12. 2016 byl projednán návrh na udělení jednoletých (2017) a víceletých (2018–2021) grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění s tím, že Výbor souhlasil s předložením návrhu těchto grantů k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP.

Dále v souladu s usnesením č. 1095 Rady HMP ze dne 10. 5. 2016 schváleným harmonogramem vzal na vědomí zveřejnění návrhu na udělení výše uvedených grantů hl. m. Prahy v příloze zveřejněného zápisu z tohoto jednání na webových stránkách hlavního města (zde).

Návrhy na udělení grantů budou projednávány a schvalovány Radou/Zastupitelstvem HMP v lednu 2017.

 

Návrh na udělení jednoletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 14. 12. 2016:

Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 14. 12. 2016: