Městská knihovna v Praze, která je od roku 2009 koordinátorem projektu Praha město literatury, s radostí oznamuje, že kandidatura Prahy do sítě kreativních měst literatury UNESCO byla dne 1. prosince 2014 schválena.

V roce 2009 vznikla z iniciativy řady institucí a osobností pražského literárního života myšlenka získat pro Prahu prestižní titul „Kreativní město literatury“, který uděluje UNESCO městům s mimořádným významem na poli literatury. Tato myšlenka nyní spojuje více než 30 významných literárních organizací a dávno již přerostla jen rámec přípravy projektu pro UNESCO. Iniciativa dnes napomáhá k lepší koordinaci a plánování společných akcí, ke sdílení zkušeností i k vzájemné podpoře. Stala se historicky nejširší platformou, ve které spolupracují literáti, nakladatelé, literární vědci, knihovníci i další hybatelé pražského literárního života. Od roku 2004, kdy byl titul poprvé udělen, byl do dnešního dne přiznán pouze sedmi městům na celém světě. Zapojení Prahy do sítě kreativních měst literatury je tedy vstupem do velmi exkluzivní společnosti. A je třeba říci, že právě spolupráce s těmito městy a jejich podpora byla důležitým faktorem pro schválení kandidatury Prahy. Kandidatura by však nebyla možná bez stálé podpory hlavního města Prahy a bez příslibu velké podpory projektu v budoucnosti.

"Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se na tomto úspěchu podíleli, zejména pak partnerům celého projektu v čele s městskou knihovnou. Tento výjimečný titul chápeme nejen jako uznání nesporných kvalit pražského literárního života, ale především jako závazek k jeho ještě větší podpoře,“ uvedl radní pro kulturu Jan Wolf. „Praha vždy ve své historii byla významným kulturním i duchovním centrem Střední Evropy. Je naší povinností v této tradici pokračovat i dnes. Podpora literatury je dobrou investicí pro zlepšení vzdělanosti a kvality života v našem městě, literatura je navíc snadno přístupná nejširší veřejnosti a v neposlední řadě funguje i jako jedno z velkých lákadel incomingové turistiky. My, kteří Prahu známe a milujeme, my víme, že zde literatura ožívá takřka na každém rohu. Titul, který Praze UNESCO udělilo, nám pomůže toto poselství předat i těm, kteří to zatím na vlastní duši neucítili.“.

„Pro nás je to samozřejmě velká radost a velké zadostiučinění­,“uvedl ředitel MKP Tomáš Řehák. „Od první chvíle jsme tomuto projektu věřili a věřili jsme i tomu, že ten titul nakonec získáme. Podařilo se to díky spolupráci všech partnerů, podpoře hlavního města, Ministerstva kultury, českých představitelů UNESCO i mnohých dalších. Vzpomínám třeba na krásná slova, kterými naši kandidaturu podpořili představitelé měst, k nimž se dneškem přidáváme. Je ale třeba říct, že tím příběh nekončí. Naopak. Dalo by se říct, že jsme na začátku druhé kapitoly. Získání titulu musí být impulzem k ještě intenzivnější spolupráci a k novým projektům na podporu literatury v Praze. Praha vždy byla městem literatury. Odedneška to ví celý svět – a bude se na nás dívat!“

Síť kreativních měst literatury vznikla v roce 2004 a jejími členy byla dosud tato města: Edinburgh, Melbourne, Iowa City, Norwich, Reykjavík, Dublin a Krakow.

Z nejdůležitějších kritérií v poměrně složitém a dlouhém procesu přijímání nových členů sítě, jmenujme alespoň několik: Ve městě musí být dostatečné množství institucí, které dobře uchovávají, propagují a šíří literaturu, literatura musí být integrální součástí života ve městě, musí mít zajištěnou dostatečnou podporu a mít možnosti a zkušenosti z organizování různých druhů literárních aktivit, musí být zajištěno i dostatečné vzdělávání, kvalita, kvantita i rozmanitost literárních aktivit.(zdroj: www.prahamestoliteratury.cz)

vizuál

1

Tisková zpráva ke stažení zde.