PSYCHOANALÝZA JEDNOHO PROSTORU

4AM Fórum pro architekturu a média 

Pozvánka na akci (ZDE) 

PSYCHOANALÝZA JEDNOHO PROSTORU - Sonda do podvědomí bývalé bohnické prádelny

výstava 16. 8. - 30. 9. 2013

vernisáž 16. 8. 18 h

Do roku 1993 se v budově Prádelny pralo prádlo všech obyvatel léčebny. Jakou roli v obřím mechanismu psychiatrické léčebny hrála budova prádelny, kde se s hromadným praním jejich prádla stírala hierarchie mezi pacienty a lékaři a zároveň mizela jakákoliv individualita? Co z tohoto očistného (nebo potlačujícího?) procesu je v budově stále přítomno?

Léčba prací - rozhovory u snídaně

13.  -15. 8. 2013, vždy v 10-12 h

S odkazem na úspěšnou léčebnou metodu, která od 50. let 20. století zapojovala pacienty do údržby a zajištění chodu celého bohnického areálu, pořádáme rozhovory s odborníky různých profesí o jejich vztahu k vlastnímu povolání a jeho zvláštnostech. Přijďte posnídat a diskutovat.

13. 8. JAN TABOR (CZ/AT) / Trestat prací
Rakousko-český teoretik architektury promluví na téma práce jako nesvobody a jejího promítání do architektury různých epoch. Fenomén práce byl v rámci autoritativních režimů zneužíván k trestání odpůrců režimu nebo byl součástí politické propagandy.

14. 8. ĽUBA KOBOVÁ (SK/CZ) / Hlavně aby to bylo kreativní

Povídání o úskalích vytváření a disciplinování kreativního – a produktivního - pracujícího člověka. 

15. 8. PAVEL KAROUS (CZ) / Umění v „reálném kapitalismu“ - Otázky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru v Čechách
Přednáška je zaměřena na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. Věnuje se krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění a snaží se najít a pochopit jejich příčinu. Zároveň také usiluje poukázat na ojedinělé případy, kdy se podařilo prosadit kvalitní současné umění oficiálními cestami.

Terapie filmem - letní kino v bohnické léčebně

12.-15. 8. 2013, vždy ve 20:45 h

Pro pacienty léčebny i obyvatele přilehlého sídliště pořádáme letní kino věnované ozdravnému působení ironie a sarkasmu českých komedií 60. a 70. let.

Program letního kina najdete zde.

www.forum4am.cz

www.pradelnabohnice.cz

www.facebook.com/pradelnabohnice