Grafický manuál naleznete zde.

Logo hl. m. Prahy Vám na Vaši žádost zašlou zaměstnanci oddělení kultury OZV MHMP (kontakty zde) nebo zaměstnanci odboru komunikace a marketingu MHMP (jiri.kunes@praha.eu nebo jozef.lucak@praha.eu).