Změna v systému přidělování partnerství hl. m. Prahy

 

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP upozorňuje, že hl. m. Praha bude v roce 2013 finančně podporovat při partnerství v oblasti kultury a volného času pouze:

- městem schválené ceny v oblasti kultury a umění

- celoměstské projekty/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění

- projekty, k nimž partnerství hl. m Praha samo iniciuje na základě sledování kulturního dění

Pořadatelé projektů výše neuvedených se mohou proto ucházet pouze o granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013 a další léta. Doporučujeme sledovat vyhlášení těchto grantů a podmínek grantového řízení.

 

Usnesení Rady hl.m. Prahy číslo 979, ze dne 26.6.2012 (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)