Druhý zářijový týden Pražanům i návštěvníkům Prahy nabídne možnost blíže poznat Sankt Petěrburg, jedno z partnerských měst hlavního města Prahy, mnoha epitety ověnčenou ruskou metropoli a nesporně i významné kulturní centrum, a to právě prostřednictvím kultury.

Program Dnů Sankt Petěrburgu v úterý 9. září zahájí klavírní koncert pro čtyři ruce v kostele sv. Šimona a Judy, na kterém se pražskému publiku poprvé představí PetRo duo, jehož počátky i profesní kariéra a úspěchy jsou úzce spjaty právě se Sankt Petěrburgem. V podání Dmitrije Perova a Anastasii Rogaljovové zazní skladby významných ruských skladatelů v úpravě pro čtyři ruce či přímo pro ně napsané.

Ve středu 10. září je na scéně Švandova divadla pro diváky od 7 let připravena nonverbální, mezinárodně oceňovaná autorská inscenace petěrburského divadelního souboru Komik Trust nazvaná WHITE SIDE STORY (Virtuální kroniky). Příběhem Bílého království nás provedou tři klauni-mimové a do děje budou mít možnost zasáhnout i diváci. Pantomima, tanec, hudba australské skupiny Dead Can Dance, poetický příběh plný zvratů, který baví děti i dospělé.

Po celé září bude rovněž možné v centru Opencard ve Škodově paláci navštívit výstavu fotografií Sankt Petěrburg – město otevřené světu, představující nejznámější místa a památky Sankt Petěrburgu, zachycené v zajímavém detailu či z neobvyklého úhlu.

V rámci spolupráce mezi pražskými a petěrburskými školami se pak uskuteční baletní mistrovská třída, kterou pro studenty Taneční konzervatoře hlavního města Prahy povede zástupce světově proslulé Akademie ruského baletu A. J. Vaganovové. Následovat bude diskuse s pedagogy věnovaná problematice výuky klasického tance.

Podrobnější informace k akcím pro veřejnost naleznete na webových stránkách Symfonického orchestru hlavního města Prahy (www.fok.cz) a Švandova divadla (www.svandovodivadlo.cz ).

POZVÁNKA ZDE